İlanları Karşılaştır

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı olabileceği düşünülmektedir. Bu iki kavram birbiriyle bağlantılı olsa da tamamen farklıdır. Bir şirket karlı olduğu halde aynı oranda nakit paraya sahip olmayabilir. Bunun nedenleri ise şunlardır;

  • Müşterilerden yapılan tahsilatlar, tedarikçilere yapılan ödemelerden daha yavaş olabilir. Yani borç devir hızı alacak devir hızından yüksek olabilir.
  • Kar rakamına gelene kadar birçok giderin düşülmesi gerekmektedir. Yani işletmeye giren nakit gelir oluştursa da giderler bunu eritmektedir.
  • Vergi, kar payları ve ortaklara yapılan diğer ödemeler de kar rakamını düşürmektedir. Bu ödemeler için tahsis edilen nakit para, kar rakamından daha yüksek ya da düşük olabilir.

Nakit Nedir ?

Nakit, şirket kasasında ve banka hesaplarında bulunan paralardır. Banka hesaplarında bulunan paranın eldeki nakit olarak ifade edilebilmesi için bu paraların bir yıl içerisinde nakte çevrilebilmesi yani çekilebilmesi gerekmektedir.

Genellikle şirket bilançolarında kasa hesabında küçük bir tutar nakit görülmektedir. Bunun sebebi şirket kasalarında sadece günlük harcamalar için ve avans işlemleri için nakit tutulmaktadır. 

Nakit Akış Kavramı

Nakit akışı belirli iki tarih arasında şirketin nakit durumlarında meydana gelmiş değişimlerdir.

Nakit giriş ve çıkışlarının verimli olarak planlanması ve öngörülmesi bir şirket için hayati önem taşımaktadır. Elbette ki birebir olarak nakit giriş çıkışlarını önceden tahmin etmek neredeyse imkansızdır. İyi bir yönetici tüm nakit giriş çıkış parametrelerini hesaba katarak gerçeğe yakın bir nakit akış planlaması yapabilir.

Nakit girişleri ve çıkışları arasında bir denge sağlayabilmek, olağandışı durumlar haricinde optimum seviyede nakit bulundurabilmek işletmeler için çok önemlidir. İyi bir nakit akışı sağlanabilirse, operasyonel faaliyetler için kullanılan kaynaklar doğru yönetilebilir ve gelecekteki olası sorunlar için çözüm niteliği taşıyabilir. Nakit akışını detaylı analizlere bağlı yapan şirketlerin, rakiplerine göre daha avantajlı olmaktadır.

Özet bir nakit akış tablosu aşağıdaki gibidir;

blank

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Bütçe Nedir ? Bütçe bir kuruluşun ayrıntılı finansal eylem planıdır. Belirli bir zaman...

okumaya devam et

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını...

okumaya devam et

GELİR TABLOSU NEDİR?

Özel sektördeki tüm şirketlerin amacı karlılıktır. Tabii ki bazıları kar ederken...

okumaya devam et

Yorum Yap