İlanları Karşılaştır

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Bütçe Nedir ? Bütçe bir kuruluşun ayrıntılı finansal eylem planıdır. Belirli bir zaman dilimi içerisinde stratejik planları, ölçülebilir masraflara ve beklenen getirilere çevirir. Bütçe ve bütçeleme kavramı finansçı olmayan yönetici ve çalışanların muhtemelen diğer finans konularına göre daha çok karşılaştığı ve aşina olduğu kavramlardır. Finansçı olmayan çalışanlar bütçelemenin gereksiz ve angarya bir iş olduğunu düşünebilmektedirler.  […]

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı olabileceği düşünülmektedir. Bu iki kavram birbiriyle bağlantılı olsa da tamamen farklıdır. Bir şirket karlı olduğu halde aynı oranda nakit paraya sahip olmayabilir. Bunun nedenleri ise şunlardır; Müşterilerden yapılan tahsilatlar, tedarikçilere yapılan ödemelerden daha yavaş olabilir. Yani borç devir hızı alacak devir hızından yüksek olabilir. […]

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını yayımlamak zorunda olan şirketler yasal çerçevede belirlenmiştir. Örneğin halka açık şirketlerde, yani borsada işlem gören şirketlerde finansal tabloları yayımlamak zorunludur. Ayrıca halka açık olmasa da belirli kriterleri sağlayan şirketler de finansal tablolarını yayımlamak zorundadır.  Şirketler ayrıca ilgili tarafları bilgilendirmek amacıyla finansal tablolarını yayımlarlar. İlgili taraflar […]

GELİR TABLOSU NEDİR?

GELİR TABLOSU NEDİR?

Özel sektördeki tüm şirketlerin amacı karlılıktır. Tabii ki bazıları kar ederken bazıları zarar eder. Karlılık özel sektörün yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için de oldukça önemlidir.  Gelir tablosu işletmenin belirli bir dönem içerisinde elde etmiş olduğu net kar ya da zararı ayrıntılarıyla görmemizi sağlayan finansal tablodur. Örneğin; gelir tablosuna bakarak işletmenin satışlarının […]

BİLANÇO NEDİR?

BİLANÇO NEDİR?

Finansal durum tablolarının en önemlisi bilançodur. Diğer bir önemli finansal tablo olan Gelir Tablosu ile arasında büyük fark vardır. Bir örnekle açıklayacak olursak Bilanço belirli bir tarihte çekilmiş fotoğraf iken Gelir Tablosu belirli iki tarih arasında çekilmiş videodur. Yani Bilançoya belirli bir tarihte baktığımızda işletmenin o anki varlıklarını, borçlarını ve sermayesini görürüz. Gelir Tablosu ise […]

KOSGEB desteği ile kurulan işyerinin devri mümkün müdür ?

KOSGEB desteği ile kurulan işyerinin devri mümkün müdür ?

KOSGEB desteği ile bir şirket kurdunuz ve bu şirket herhangi bir sebeple devir etmek istiyorsunuz. Bu durumda ne yapabilirsiniz ? KOSGEB işyerini devir edebilir misiniz ? Bu yazımızda sizleri bu konuda bilgilendireceğiz. Evet KOSGEB desteği ile açılan bir işyerini devretmek mümkündür. Ancak bu süreçte KOSGEB’te bağlı olduğunuz KOSGEB yetkilisine danışmanız ve bu süreçte yetkililerle irtibatta […]

Devredenin Kaçınması Gereken Hatalar

Devredenin Kaçınması Gereken Hatalar

İşyerini devretmek isteyen işletme sahipleri genellikle devretme konusunda profesyonel olmadığı için bazı hatalara düşmekte ve bu sebeple işyerini devredememekte ya da başarılı bir devir gerçekleştirememektedir. Tabii ki hiçbir işyeri sahibi her şey yolundayken işyerini devretmek istemez, bu sebeple işyeri devir konusunda kendisini geliştirmesine veya profesyonel olmasına gerek yoktur. İşyerinizi devretmek istiyorsanız profesyonel aracı kişi ya […]

İşyeri devri nasıl yapılır ? Şartları nelerdir ?

İşyeri devri nasıl yapılır ? Şartları nelerdir ?

İşyeri devrinin ana sebebi yaşanan olumlu ya da olumsuz ekonomik değişimler olmakla birlikte; işyeri sahibinin sektör değiştirmek istemesi, sağlık problemleri, emekliliği gibi bir çok farklı etken de olabilir. Günümüzde işyeri devri; iş sahipleri, girişimciler,yatırımcılar arasında sıklıkla yapılan bir işlemdir. İşyeri devrinin çerçevesi ve detay unsurları iş kanununda belirtilmiştir. İş kanununun 6. maddesine göre  bir işyeri […]

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu

Öncelikle belirtelim ki; işyeri devrinde işçinin rızası ve onayı aranmamaktadır. İş Yasası ile getirilen düzenlemeler devredilen işyerindeki işçilerin hakları ile ilgilidir, devrin kendisiyle ilgili değildir. Devir işlemlerinin mevcut iş sözleşmelerine ve çalışanların haklarına bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışanların iş sözleşmeleri aynı şekilde devam eder. Bu nedenle yeni bir iş sözleşmesi yapma ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla çalışanların maaşlarında, […]

İşyeri devralmadan önce satıcıya bunları sorun!

İşyeri devralmadan önce satıcıya bunları sorun!

Bir işyerini devralmadan önce satıcıya sormanız gereken 9 soruyu sizin için derledik; 1 – Piyasada size rakip olabilecek kimler vardı ?İşletmenin sürekliliğini sağlamak ve olası rekabete karşı hazır olmak için potansiyel rakiplerden haberdar olmalısınız. Bu nedenle satıcıya piyasada var olan ve piyasaya girebilecek muhtemel rakiplerini sorun. 2- İşletmede neyi farklılaştırabilirdiniz ?Satıcı muhtemelen bu soruyu sorduğunuzda […]