İlanları Karşılaştır

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu
Öncelikle belirtelim ki; işyeri devrinde işçinin rızası ve onayı aranmamaktadır.

İş Yasası ile getirilen düzenlemeler devredilen işyerindeki işçilerin hakları ile ilgilidir, devrin kendisiyle ilgili değildir.

Devir işlemlerinin mevcut iş sözleşmelerine ve çalışanların haklarına bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışanların iş sözleşmeleri aynı şekilde devam eder. Bu nedenle yeni bir iş sözleşmesi yapma ihtiyacı yoktur.

Dolayısıyla çalışanların maaşlarında, kıdemlerinde ve bunlara göre hesaplanan diğer hak ediş ve alacaklarında yeni işveren tarafından aleyhe bir değişiklik yapılamaz. Yeni işverenin sorumluluğu eski işveren gibi aynen devam edecektir. Yeni işveren işyeri ve iş organizasyonunda değişiklikler yapabilecek ancak işçinin çalışma koşullarında, rızası olmadan değişiklik yapamayacaktır.

Devir işlemi yeni işverene işçilerin haklarını kısıtlama imkânı vermez. Bu durumlarda işçinin, koşullar oluştuğu takdirde yasal yollara başvurarak sözleşmeyi haklı sebeple feshetme imkânı bulunmaktadır.

İşyeri çalışanlarının, eski işveren tarafından imzalatılmaya çalışılabilecek fesih ya da ibraname anlamına gelecek her tür belgeyi imzalamaktan kaçınmaları, imzalamadan önce bu konuda uzman hukukçulara danışmaları kendileri için faydalı olacaktır.

İşyeri devri durumunda çalışanlar kıdem tazminatı talep edebilir mi ?

Bunun cevabı “Hayır”.

İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçmektedir. Dolayısıyla işçiler, işyeri devrini gerekçe göstererek hizmet akdini feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezler.

İşyeri devrinde, işçinin eski tazminatlarından yeni işveren mi sorumludur?

Bu durumda devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Bütçe Nedir ? Bütçe bir kuruluşun ayrıntılı finansal eylem planıdır. Belirli bir zaman...

okumaya devam et

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı...

okumaya devam et

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını...

okumaya devam et

Yorum Yap