İlanları Karşılaştır

GELİR TABLOSU NEDİR?

  • 21 Ağustos 2019
  • Genel
  • 0
GELİR TABLOSU NEDİR?

Özel sektördeki tüm şirketlerin amacı karlılıktır. Tabii ki bazıları kar ederken bazıları zarar eder. Karlılık özel sektörün yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için de oldukça önemlidir. 

Gelir tablosu işletmenin belirli bir dönem içerisinde elde etmiş olduğu net kar ya da zararı ayrıntılarıyla görmemizi sağlayan finansal tablodur. Örneğin; gelir tablosuna bakarak işletmenin satışlarının ne kadarının yurtiçi ne kadarının yurtdışı kaynaklı olduğunu, maliyet tutarının ya da giderlerin ne kadarının yönetimsel, ne kadarının finansal gider olduğunu görebiliriz.

Gelir Tablosu Formatı

Gelir tablosu önceden belirlenmiş olan mali tablo ilkelerine göre hazırlanmaktadır. Bu ilkelerin amacı satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.

Gelir tablosu aşağıdaki ana başlıklarda gruplaştırılmaktadır;

  • Brüt satış karı/zararı,
  • Faaliyet karı/zararı,
  • Olağan kar/zarar,
  • Olağandışı kar/zarar,
  • Dönem karı/zararı,
  • Net kar ya da zarar.

Gelir Tablosu Türleri

Gelir tablosu türleri ikiye ayrılır; Hesap tipi ve rapor tipi gelir tablosu.

Hesap Tipi Gelir Tablosu

T şeklinde düzenlenmiş gelir tablosudur. Sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler bulunur.

blank

Rapor Tipi Gelir Tablosu

Raporlama amaçlı kullanılan bu tip tablolarda tüm gelir gider detayları bulunmaktadır. Aşağıdaki gelir tablosunda sadece bazı hesap gruplarına tutar verilerek örneklenmiştir.

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar 1.750
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR  1.750
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) (1.000)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI / ZARARI 750
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI / ZARARI 750
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR / ZARAR 750
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI / ZARARI 750
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI / ZARARI 750

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Bütçe Nedir ? Bütçe bir kuruluşun ayrıntılı finansal eylem planıdır. Belirli bir zaman...

okumaya devam et

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı...

okumaya devam et

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını...

okumaya devam et

Yorum Yap