İlanları Karşılaştır

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı olabileceği düşünülmektedir. Bu iki kavram birbiriyle bağlantılı olsa da tamamen farklıdır. Bir şirket karlı olduğu halde aynı oranda nakit paraya sahip olmayabilir. Bunun nedenleri ise şunlardır; Müşterilerden yapılan tahsilatlar, tedarikçilere yapılan ödemelerden daha yavaş olabilir. Yani borç devir hızı alacak devir hızından yüksek olabilir. […]