İlanları Karşılaştır

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu

İşyeri devrinde işyerindeki mevcut işçinin durumu

Öncelikle belirtelim ki; işyeri devrinde işçinin rızası ve onayı aranmamaktadır. İş Yasası ile getirilen düzenlemeler devredilen işyerindeki işçilerin hakları ile ilgilidir, devrin kendisiyle ilgili değildir. Devir işlemlerinin mevcut iş sözleşmelerine ve çalışanların haklarına bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışanların iş sözleşmeleri aynı şekilde devam eder. Bu nedenle yeni bir iş sözleşmesi yapma ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla çalışanların maaşlarında, […]