İlanları Karşılaştır

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını yayımlamak zorunda olan şirketler yasal çerçevede belirlenmiştir. Örneğin halka açık şirketlerde, yani borsada işlem gören şirketlerde finansal tabloları yayımlamak zorunludur. Ayrıca halka açık olmasa da belirli kriterleri sağlayan şirketler de finansal tablolarını yayımlamak zorundadır.  Şirketler ayrıca ilgili tarafları bilgilendirmek amacıyla finansal tablolarını yayımlarlar. İlgili taraflar […]