İlanları Karşılaştır

BİLANÇO NEDİR?

  • 17 Ağustos 2019
  • Genel
  • 0
BİLANÇO NEDİR?

Finansal durum tablolarının en önemlisi bilançodur. Diğer bir önemli finansal tablo olan Gelir Tablosu ile arasında büyük fark vardır.

Bir örnekle açıklayacak olursak Bilanço belirli bir tarihte çekilmiş fotoğraf iken Gelir Tablosu belirli iki tarih arasında çekilmiş videodur. Yani Bilançoya belirli bir tarihte baktığımızda işletmenin o anki varlıklarını, borçlarını ve sermayesini görürüz. Gelir Tablosu ise baktığımız tarih ile dönem başlangıcı arasında kümülatif şekilde birikmiş gelir ve gider tutarlarını detaylı ve sonuç olarak da işletmenin o tarihteki net karını gösterir. Gelir tablosunu da bir sonraki başlıkta ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Bilançonun Ana Bölümleri 

Dönen Varlıklar

İşletmenin faaliyet dönemi içinde yer almış olan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona erecek olan varlıklardır. Dönen varlıklar grubunda bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler yer alır.

Duran Varlıklar

Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar.

Kısa Vadeli Kaynaklar

Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçların bulunduğu hesap grubudur.

Uzun Vadeli Kaynaklar

Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur.

Özkaynaklar

İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur.

Bilanço Temel Denkliği

Bilançonun temel kavramı denkliktir. Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlıklar ve kaynaklar toplamı kesinlikle birbirine eşit olmaktadır. Buna bilanço denkliği denir. Yani bilançoyu bir teraziye benzetecek olursak sol kesede varlıklar sağ kesede ise kaynaklar bulunmaktadır.

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

AKTİF = PASİF

Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar

blank

Çift Taraflı Kayıt Kavramı

Bilançonun ilk kuralı atılan her bir muhasebe hesabının çift taraflı atılması gerektiğidir.

Basit bir örnekle açıklayacak olursak;

İşletmemizde kullanılmak üzere kredi ile 100.000 TL değerinde bir araç satın aldığımızda bilançomuzun sol tarafına yani varlıklarımıza 100.000 TL ekleriz. Buna karşılık olarak da bilançonun sağ tarafına 100.000 TL‘lik borç eklememiz gerekmektedir. Eğer aracımızı nakit ile aldıysak bu defa da bilançonun varlıklar bölümünde bulunan “Kasa” hesabını negatif yönlü çalıştırarak kasamızdan çıkan para kadar eksiltiriz. Böylelikle terazimizi yani bilançomuzu dengede tutarız.

Basit bir örnek daha verelim;

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere işletme sermayesinden işletme kasasına 250.000 TL para aktarıldığını düşünelim. Bu durumda varlıklar bölümünde bulunan Kasa hesabına 250.000 TL ekler, kaynaklar bölümünde bulunan Sermaye hesabından ise 250.000 TL çıkarırız.

Bu çift taraflı kayıt ilkesi sayesinde varlıklarımızı hangi kaynaklardan sağladığımızı hem kendimize hem de tüm ilgililere göstermiş oluruz.

Eğer varlıklar ve kaynaklar arasında 1 TL dahi fark varsa bilanço tutmuyor demektir. Böyle durumlarda farkın sebebi araştırılıp muhasebe kayıtlarındaki hatanın düzeltilmesi gerekir.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

BÜTÇE NEDİR NASIL HAZIRLANIR?

Bütçe Nedir ? Bütçe bir kuruluşun ayrıntılı finansal eylem planıdır. Belirli bir zaman...

okumaya devam et

NAKİT VE NAKİT AKIŞ KAVRAMI NEDİR?

Nakit kavramı genellikle kar kavramıyla karıştırılmakta ya da iki kavramında aynı...

okumaya devam et

FİNANSAL RAPORLAR NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Finansal rapor yayımlamak tüm şirketler için zorunlu değildir. Finansal tablolarını...

okumaya devam et

Yorum Yap